MotoGuard
ul. Warszawska 39/41 61-028 Poznań

SPRZĘT KOMUNALNY

Nasz system przygotowaliśmy, aby zapewnić pełną kontrolę pracy kierowców i pojazdów. Dzięki rozwiniętym narzędziom do raportowania możecie Państwo łatwo sprawdzić stan realizowanych zleceń oraz określić czy pojazdy są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Pozwala to na ograniczenie kosztów zarządzania flotą pojazdów komunalnych. Nasz system składa się z wielu elementów, dzięki czemu mamy możliwość łatwego dostosowania go do Państwa potrzeb.

Wybrane funkcje naszego systemu:

 • Bieżący monitoring pojazdów na mapie,
 • Informacje o pracy pojazdu (zużycie paliwa, obroty) oraz o pracy urządzeń na nim zamontowanych (pług śnieżny, praca siłowników kontenera śmieciarki, piaskarka) – poszczególne funkcjonalności są uzależnione od typu i przeznaczenia pojazdu
 • Identyfikacja na mapie cyfrowej wszystkich punktów pobierania oraz składowania odpadów,
 • Dostęp do systemu za pośrednictwem komputera i telefonu komórkowego,
 • Możliwość zdefiniowania i określenia tras oraz miejsc pobierania i składowania odpadów, rejestrowanie informacji o zjeździe z danej trasy,
 • Powiadomienie alarmowe o opuszczeniu zdefiniowanego obszaru (geostrefy) w formie SMS (kontrola wjazdu i wyjazdu z bazy, składowiska odpadów itp.),
 • Identyfikacja kierowców w pojeździe (pastylki Dallas), bądź możliwość przypisania ich do konkretnych pojazdów,
 • Powiadomienie alarmowe (SMS) – możliwość zdefiniowania dowolnej ilości powiadomień,
 • Możliwość komunikacji dyspozytora z kierowcami – sprawdzanie stanu realizacji zleceń, wytyczanie nowych tras, dynamiczna nawigacja prowadząca kierowców do celu, zdalne pobieranie informacji z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
 • Dokładny pomiar paliwa,
 • Zabezpieczenie maszyn i zasobów paliwowych przed kradzieżą,
 • Bieżący monitoring przeglądów, opłat i serwisów,
 • Rozbudowany system raportowy – zawsze dostosowany do Państwa potrzeb.

UWAGA: Nasza oferta uwzględnia wytyczne zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mówiącym o konieczności monitoringu pojazdów do odbioru śmieci.

Efektem instalacji naszego systemu jest m.in.:

 • obniżenie kosztów paliwa nawet o 20% w skali miesiąca
 • zmniejszenie przebiegów samochodów
 • lepsze wykorzystanie czasu pracy pracowników
 • uniemożliwienie kradzieży paliwa
 • bieżący monitoring przeglądów i opłat
 • eco-driving – możliwość dyscyplinowanie kierowców poprzez wychwytywanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań (możliwość ograniczenia spalania – w przypadku samochodów ciężarowych – z 34 do 29l/100km)

Monitoring logistyczny Motoguard jest idealnym rozwiązaniem dla:

 • zakładów oczyszczania miasta,
 • przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • firm zarządzających wysypiskami miejskimi,
 • spółek obsługujących wybrane odcinki dróg czy autostrad itp.
Monitoring LogistycznySkorzystaj z Naszych Usług Działamy Specjalnie Dla Ciebie

Zostaw Swój Email, a My Wyślemy ci Naszą Ofertę